TanamSromlebis
raodenoba:
450
stumrebis raodenoba
dReSi:
1275
proeqtebis saerTo
farTobi kv.m:
11,856
proeqtebis
raodenoba:
8
tranzaqciebis
raodenoba dReSi:
274